سیستم مدیریت و رویکرد ان در ایران

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

رییس جمهور :به کرونا رو ندهید خودش میرود

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

هر چه می دویم کار پیش نمیرود

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

حافظه تاریخی دولت راست گویان

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

۲۵ کارمند بانک مرکزی و دیگر دستگاه دولتی

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

به هیاهو سیاسی توجه نکنید

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments

۴،۸میلیارد پول نیاد عیب نداره

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments