مدیریت به شیوه روحانی

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments

جهانگیری و زنگنه

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments

سوال از زنگنه درباره خسارت ۴۰ میلیارد دلاری

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments

توییت جهانگیری با امدن بایدن !!!

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
1 Comments

بایدن برنده انتخابات امریکا شد ۱۷ ابان ۹۹

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments