1 min read
26 Feb
26Feb

دشمنان توسط عوامل خود تا توانستند در این مدت [به خاطر اعدام نشدن بابک زنجانی] علیه نظام سیاه‌نمایی و لجن‌پراکنی کردند.به گزارش جریان نو، روزنامه کیهان نوشت: دستگاه قضایی کار خوبی کرد که اعدام بابک زنجانی را به تاخیر انداخت.کیهان نوشت: آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه مصاحبه کرده و گفته است بابک زنجانی اموال قابل‌توجهی معرفی کرده و‌ این اموال به تهران منتقل شده است.وی در ادامه اظهار داشته اموالی که زنجانی معرفی کرده اضافه‌تر از میزان بدهی اوست و بدین ترتیب تمام بدهی و‌ خسارت زنجانی به دولت پرداخت شده است.این نشان می‌دهد دستگاه قضا کار خوبی کرد که تصمیم درباره اعدام بابک زنجانی را به تاخیر انداخت ولی دشمنان توسط عوامل خود تا توانستند در این مدت [به خاطر اعدام نشدن بابک زنجانی] علیه نظام سیاه‌نمایی و لجن‌پراکنی کردند.

Comments
* The email will not be published on the website.