1 min read
24 Apr
24Apr

روز – تصویری از ویروس کرونای جدید که از یک نمونه دریافت‌شده از فردی مبتلا در آمریکا گرفته شده؛ در تصویر ذرات ویروس دور یاخته‌‌های کشت‌شده در آزمایشگاه ظاهر شده‌اند. شاخه‌های سطح بیرونی ویروس، به دلیل شکل تاج‌مانند، وجه تسمیه آن بوده‌اند: کرونا در زبان لاتین به معنای تاج است.

Comments
* The email will not be published on the website.