1 min read
04 Mar
04Mar

 علیرضا زاکانی، در گفت‌وگو با میزان درباره استرداد اموال بابک زنجانی گفت: این اقدام که توسط قوه قضاییه و اطلاعات سپاه انجام شد و با صبوری، دقت، حساسیت و ظرافت مال به یغما رفته را بازگرداند ازجمله کار‌های ماندگار در کشور است

شهردار تهران ادامه داد: باید به قوه قضاییه و اطلاعات سپاه دست مریزاد گفت چراکه این مجموعه‌ها دست به دست هم دادند و این امکان کشور که از دست خارج شده بود را به کشور باز گرداندند.

Comments
* The email will not be published on the website.