1 min read
01 May
01May

‏سخنگوی دولت: امروز کرونا بیشترین لطمه را بر زندگی کارگران بخش خدمات، روزمزدها، دستفروش‌ها، آشپزها و. ‌.. وارد کرده است. تلاش زیادی برای جبران فاصله‌ها و عقب‌ماندگی‌ها صورت گرفت، اما هرچه می‌دویم هنوز کار زیادی در پیش‌رو داریم.

Comments
* The email will not be published on the website.