1 min read
17 Sep
17Sep


در روند بررسی پرونده در دادگاه انقلاب ، قاضی صلواتی از کارشناس پرونده از سوی بانک مرکزی رونمایی کرد. 

محمود زیبایی

 ، به عنوان کارشناس بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانب  ورود کرده بود که در دوره  دادسرا نقش مهمی را در پرونده داشت :
نفوذ و جاسوسی از محتویات پرونده  و بازجویی و تغییر  مسیر پرونده از مسولیت های وی بود .


ممیز دیوان عالی کشور به صفحه ۲۱۷ جلد ۲۳ اشاره میکند که محمود زیبایی  مداوم از خانم .... سوال و جواب میکرده که چگونگی ارسال سویفت ها را توضیح دهد و بگوید جعلی است و وی روزها به درست بودن آنها اشاره میکرده ، تا اینکه وی را بازداشت و به زندان میبرند ، 

محمود زیبایی به زندان مراجعه و میگوید اگر بگویی سویفت ها جعلی بوده است امروز آزادت میکنیم و وقتی موافقت متهم را میگیرد  به سرعت یک کاغذ پاره ای را پیدا میکند و از متهم میخواهد روی آن را امضا و اعتراف کند  همه سویفت ها جعلی بوده است . 

ممیز دیوان عالی کشور چنین عنوان نموده است :

محمود زیبایی با دست خط خود این مطلب را در کاغذی پاره نوشته و متهم زیر آن را امضا کرده است . 

محمود زیبایی خوشحال از اینکه ماموریت خود را انجام داده نامه ای به بازپرس و ریس بانک مرکزی مینویسد و میگوید همه سویفت ها جعل بود. 

در جلسه ۴ دادگاه دکتررسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی  به صلاحیت این کارشناس اعتراض میکند . 

به این شرح:


وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:به موجب آنکه بانک مرکزی ذی النفع پرونده محسوب می‌شود و بر اساس قانون و رابطه موکلم با دولت رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود دادگاه نمی‌تواند از کارشناسان بانک مرکزی استفاده کند.

قاضی صلواتی :

آقای محمود زیبایی امین نظام است و ما تشخیص میدهیم و اعتراض وارد نیست . 


حال پس از گذشت ۷ سال از ان دادگاه کارشناس بازجو و امین نظام روبروی نظام ایستاده و ماموریتش برای جاسوسی از پرونده به پایان رسیده و از خارج از کشور سپاه و نظام را مورد عنایت قرار میدهد . 

رهبر انقلاب در خصوص نفوذ چنین فرمودند :

 برخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده جناحی می شود البته اگر کسانی از آن استفاده جناحی می کنند، کار اشتباهی است، اما این حرفها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: مهم این است که بدانیم و باور کنیم که دشمن در حال طراحی و برنامه ریزی در این زمینه است.رهبر انقلاب «نفوذ موردی» و «نفوذ شبکه ای و جریانی» را دو روش عمده طراحان و برنامه ریزان این پدیده برشمردند.

ایشان در تبیین نفوذ موردی که نمونه های زیادی در گذشته و حال دارد، خاطرنشان کردند: در این شیوه که در دستگاههای سیاسی، حکومتی و حتی دینی سابقه ای طولانی دارد، عناصر نفوذی با زدن ماسکِ رفتاری یا گفتاری و در چهره دوست، در خانه افراد مورد نظر یا دستگاه و تشکیلات فرد مسئول ورود می کنند.حضرت آیت الله خامنه ای «جمع آوری اطلاعات» و «جاسوسی» را از جمله اهداف نفوذ موردی خواندند اما تأکید کردند: هدف مهمتری که در نفوذ موردی تعقیب می شود «تصمیم سازی» است.

ایشان افزودند: در روش تصمیم سازی، فرد نفوذی تلاش می کند نگاه مسئول یا شخص مؤثر در حرکتهای جامعه و کشور را در قبال مسائل مختلف تغییر دهد تا او همان تصمیمی را بگیرد و  حرکتی را انجام دهد که آنها می خواهند.رهبر انقلاب «نفوذ جریانی و شبکه ای» را خطرناک تر از روشهای دیگر خواندند و افزودند: در این روش، دشمن عمدتاً با دو وسیله ی «پول و جاذبه های جنسی»، در درون ملّت و در داخل کشور شبکه سازی می کند تا آرمانها، باورها، و در نتیجه سبک زندگی را تغییر دهد.حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در نفوذ بسیار خطرناک جریانی، مجموعه ای از افراد با هدفی دروغین، با روشهای متفاوت با هم مرتبط می شوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن شود.


یک نمونه از پیام های جاسوس نفودی در سالگرد خانم مهسا امینی ۱۴۰۲


Comments
* The email will not be published on the website.