1 min read
09 Aug
09Aug

پروژه دهکده ساحلی کیش ، بزرگترین پروژه مسکونی کیش متعلق به بابک زنجانی توسط یک قاضی فاسد به منفی ۱۲۰ میلیارد تومان به یک دزد هبه شد 

Comments
* The email will not be published on the website.