1 min read
26 Aug
26Aug

 منتخب جزییات آرای وزیران پیشنهادی ابراهیم رئيسی

🔺باغ‌گلی با ۷۶ رأی، مورد اعتماد مجلس قرار نگرفت.
🔺زارع‌پور با ۲۵۶ رأی وزیر ارتباطات شد
🔺خطیب با ۲۲۲ رأی وزیر اطلاعات شد.
🔺خاندوزی با ۲۵۴ رأی وزیر اقتصاد شد.
🔺عین‌اللهی با ۲۱۴ رأی وزیر بهداشت شد.
🔺عبدالملکی با ۱۹۱ رأی وزیر کار شد.
🔺ساداتی‌نژاد با ۲۵۳ رأی وزیر کشاورزی شد.
🔺رحیمی با ۲۷۷ وزیر دادگستری شد.
🔺آشتیانی با ۲۷۴ رأی وزیر دفاع شد.
🔺قاسمی با ۲۶۷ رأی وزیر راه شد.
🔺فاطمی‌امین با ۲۰۵ رأی وزیر صمت شد.
🔺زلفی‌گل با ۲۱۰ رأی وزیر علوم شد.
🔺اسماعیلی با ۱۸۱ رأی وزیر فرهنگ و ارشاد شد.
🔺وحیدی با ۲۶۶ رأی وزیر کشور شد.
🔺ضرغامی با ۲۶۲ رأی وزیر گردشگری شد.
🔺اوجی با ۱۹۸ رأی وزیر نفت شد.
🔺محرابیان با ۲۲۰ رأی وزیر نیرو شد.
🔺سجادی با ۱۶۵ رأی وزیر ورزش شد.


Comments
* The email will not be published on the website.