1 min read
03 Jun
03Jun

قالیباف: آمده‌ام تا سوءمدیریت دهه ۹۰ تکرار نشود
▪️نگرانی‌ها از آینده کشور دلیلی شد تا نخبگان و کارآفرینان از من برای انتخابات دعوت کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری: چه کسی در این شرایط می‌تواند مسئولیت به سرانجام رساندن کارها را بپذیرد؟
ما امروز نگران پیشرفت و آینده کشور و زندگی فرزندان‌مان هستیم.
جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان از من برای حضور در انتخابات دعوت کردند.
در عرصه مدیریت کشور، این رئیس‌جمهور است که باید بی عذر‌‌و‌بهانه کار را تمام کند و تلاش‌های بقیه را با مسئولیت‌پذیری و راهبری درست به‌ثمر برساند؛ لذا، فتح قله علاوه ‌بر انگیزه و احساس وظیفه، تجربه و مهارت هم می‌خواهد.
اگر معتقد نبودم که مشکلات امروز مانند معیشت، کاهش قدرت خرید، محرومیت‌، فقر و تبعیض و نابرابری، هزینه های کمرشکن مسکن، گرانی‌ها و بازار نابه‌سامان خودرو، یا وضعیت اینترنت و عبور از تحریم‌ها قابل‌حل است، هرگز پا به‌عرصه رقابت‌ نمی‌گذاشتم.
باید کاری کرد تا همان‌گونه که مردم دیگر کشورها حسرت اقتدار ایران را می‌خورند، از پیشرفت این کشور نیز دچار شگفتی شوند.

Comments
* The email will not be published on the website.