1 min read
07 Feb
07Feb

اخبار منتخب پدر داماد رئیس‌جمهور: برچسب «سلطان موز» به من نمی‌چسبد
 محمدحسین بهشتی» پدر داماد رئیس جمهور که امروز در معرض اتهام و انگ سوءاستفاده از مقام حسن روحانی برای محدودیت واردات موز توسط همه مشتاقان واردات این میوه قرار گرفته است گفته است: در حالی به من برچسب سلطان موز می‌زنند که در هفته در نهایت ۵ تریلی واردات موز دارم که از هفته آینده دیگر ندارم.

/ آفتاب یزد #

Comments
* The email will not be published on the website.