1 min read
16 Mar
16Mar

احسان قمری گفت: واریز حدود دو میلیارد یورو از دارایی‌های بابک زنجانی به بانک مرکزی تاثیرات خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد که حتی در لحظه اعلام این خبر بازار ارز تحت تاثیر قرا گرفت و اندکی نرخ ارز را کاهش یافت.احسان قمری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با دانشجو و در واکنش به واریز دارایی‌های بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی، گفت: واریز حدود دو میلیارد یورو از دارایی‌های بابک زنجانی به بانک مرکزی تاثیرات خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد که حتی در لحظه اعلام این خبر بازار ارز تحت تاثیر قرا گرفت و اندکی نرخ ارز را کاهش یافت.

Comments
* The email will not be published on the website.