1 min read
15 May
15May

دانش‌آموزان نسل جدید بابک‌زنجانی شدن را می‌پرستند
ابولقاسمی بیان کرد: من به عنوان معلمی که حدود سی سال در کلاسهای در تدریس کردن برایم بسیار دشوار بود که به دانش‌آموزان بفهمانم بابک زنجانی شدن بهتر است یا رئیس دانشگاه تهران بودن؟ این افراد از شخصیت های برجسته جامعه کنونی به شمار می‌روند، با این وجود ۹۲ درصد دانش آموزان کلاس درس من بابک زنجانی شدن را ترجیح دادند.

Comments
* The email will not be published on the website.