1 min read
21 Feb
21Feb

*عضو اتاق بازرگانی ایران:*

واریز ۲ میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی در شرایط کنونی و روزهای پایانی سال تاثیر مثبتی بر توان مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی خواهد داشت و می‌تواند التهاب بازار را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

گواه این موضوع کاهش قیمت دلار در ساعات اولیه انتشار این خبر بود که نوید دهنده این است که واریز این مبلغ به خزانه بانک مرکزی نیز می‌تواند در روزهای آتی هم باعث تثبیت و آرامش بیشتری در بازار شود.

Comments
* The email will not be published on the website.