1 min read
15 Oct
15Oct

«بخور‌بخورهاي» بابك زنجانی مي‌شود بيت المال و «زد و بند هاي» كرسنت و ساير پرونده‌ها مي‌شود «آينده نگري» و خريد امنيت! اگر بيت المال، بيت المال است پس اين حد از سياسي كاري در عمل چه مي‌كند؟ مگر قرار نيست پرونده‌هاي فساد علني شود و دلال‌ها به «جهنم» بروند پس برهان اين برخوردهاي چند جانبه چيست؟

زنگنه كه به صدارت نفت برگزيده شد، پرونده بابك زنجاني را به خط كرد، هر جا نشست از اين پديده نادر گفت و معاون اول را نيز با خود همراه كرد، از همايش‌هاي غيرنفتي تا مجالس تخصصي، بابك را پيش كشيد و از او گفت.
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جلسات خصوصي به رسانه‌اي‌ها مي‌گفت بابك را رها نكنيد و تا مي‌توانيد روي آن مانور بدهيد، او پول ملت را خورده و بيت المال را تضييع كرده است، دولت گذشته بايد پاسخگو باشد. اشاره زنگنه به دولتي بود كه ياران وي را يكي پس از ديگري از كار بركنار و پرونده‌هاي فساد در دولت اصلاحات را افشا كرد. زنگنه هشت سال كنار بود و حرفي براي گفتن نداشت تا روزي كه وزير شد. وزير كه شد سعي كرد شأن خود را حفظ كرده و در ظاهر «تلافي» نكند. اينكه تلافي كرد يا نكرد به كنار اما بابك زنجاني بهترين دستمايه براي سياسي كاري شد.
وزير نفت راست مي‌گويد كه متهم نفتي پول نفت را خورده و با «پررويي» پاسخ مي‌دهد، راست مي‌گويد كه ادعاي وي مبنايي ندارد، درست گفته است كه «ب. ز» از اين قول‌ها كه پول نفت را مي‌دهد زياد داده است اما بر اينكه واقعاً دغدغه وي برگرداندن حق و حقوق بيت المال است نمي‌توان صحه گذاشت.
زنگنه ميراث كرسنت و استات اويل را براي نظام به يادگار گذاشت؛ ميراثي با بن بست‌هاي بزرگ و هزينه‌هايي چند برابر پرونده بابك. گفتند از كرسنت ننويسيد زيرا شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است كه نبايد چيزي نوشت. سخنگوي قوه قضائيه درباره اين مصوبه ابراز بي‌اطلاعی كرد و هنوز هم مشخص نيست بايد از كرسنت نوشت يا خير. پرونده‌اي كه خيلي از مديران وي در آن نقش داشتند ناگفته‌ها و اسناد فراواني دارد كه هنوز نمي‌دانيم بايد آنها را بازگو كرد يا خير؟
بابك زنجاني محموله‌ها را فروخت و پول را برد ولی سال‌ها قبل تر، عده‌اي منافع ملي را مي‌خواستند بفروشند و رشوه بگيرند كه البته رشوه را گرفتند. يكي از همان هايي كه رشوه گرفت حالا روبه‌روي وزير مي‌ايستد و مي‌گويد اگر حكمي براي من صادر شود، مي‌گويم پول را به چه كس و چه حزبي داده‌ام.
حرف و عمل وزير نفت مؤيد «بيت المال گزينشي» است، «بخور‌بخورهاي» بابك زنجاني مي‌شود بيت المال و «زد و بند هاي» كرسنت و ساير پرونده‌ها مي‌شود «آينده نگري» و خريد امنيت! اگر بيت المال، بيت المال است پس اين حد از سياسي كاري در عمل چه مي‌كند؟ مگر قرار نيست پرونده‌هاي فساد علني شود و دلال‌ها به «جهنم» بروند پس برهان اين برخوردهاي چند جانبه چيست؟ اگر قرار است با فساد مبارزه شود و بيت المال احيا شود، دليل جلسات با مقامات قضايي براي كاهش حكم محكومان چيست؟ تفاوت بابك زنجاني با محكومان كرسنت چيست؟
فساد بد است، هر كس و هر جريان و دولتي كه باشد، بدون غربالگري، غربال كه مي‌شود كرسنت نمادي است از «سري» بودن احكام و صلاح مملكت، بابك هم مي‌شود نماينده‌اي از فساد دولتي كه همچون «ميني» است براي دولت جديد، نمي‌شود كه شكارچي همان شكاربان باشد و در يك محيطي بسته همه چيز توافق شود!
وزير نفت البته معتقد است برخي رسانه‌ها از بابك زنجاني پول گرفتند تا وي را بي‌گناه جلوه دهند و افكار عمومي را عليه وزارت نفت بشورانند، او هيچ گاه از رسانه‌ها بابت اين ادعاي خود عذرخواهي نكرد و بدون ترديد چنين نقدي بر توضيحات خود را، مؤيد حرف خود گرفته و با گروگانگيري رسانه اي، بر طبل «راستي آزمايي» سخنان خود مي‌كوبد.
اگر ذره‌اي در نيت وزير نفت مبني بر احياي پول مردم ترديدي نبود، قطعاً از مواضع اين عضو دولت حمايت مي‌شد اما چه مي‌توان كرد كه در «لوح» فسادي كه منتشر شده است، خطي از كرسنت و استات‌اويل و واردات دكل نيست تا هر عقل سليمي، اهميت بيت‌المال را از نظر دلسوزانش به لبخندي معنادار ترجمه كند.

Comments
* The email will not be published on the website.