1 min read
29 Oct
29Oct

اخبار فوری / مهم 🔖

⚖️ بحرین؛ حکم علیه بانک مرکزی ایران و 2 بانک ایرانی 


🔹دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.


🔹در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پروندههای پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.


🔹منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آوردهاند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهامهای مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانکهای دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمههای سنگین مالی محکوم میکند/یورونیوز

 

Comments
* The email will not be published on the website.