1 min read
26 Jun
26Jun

انتشار برای اولین بار | افشای سنگین پشت پرده دستگیری بابک زنجانی جهت ضربه به شبکه دور زدن تحریم‌های ایران در برابر آمریکا توسط دولت روحانی  🔹برخی از صوت ها و اسناد منتشر شده در این ویدیو برای اولین بار منتشر می شود

Comments
* The email will not be published on the website.