1 min read
17 May
17May

ویدیو دیدنی از زنگنه در مجلس 👈👈👈👈کلیک شوذ 


گزارش سایت خبری مشرق نیوز، تا کنون بیش از سی نماینده اَدوار مجلس در وزارت نفت با حقوقهای بالای بیست میلیون تومان استخدام شده اند!
.
به گزارش این خبرگزاری، نمایندگان مجلس برای استخدام در وزارت نفت پس از پایان دوران نمایندگی خود در مجلس اشتیاق فراوانی دارند و هم اکنون نیز بسیاری از آنان در صف استخدام این وزارتخانه هستند!
.
پیشتر نیز زنگنه وزیر نفت در دفاع از استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت گفته بود، نماینده ای که بعد از اتمام دوران نمایندگی در مجلس بیکار میشود و کار ندارد باید در جامعه رها شود؟
من به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت افتخار میکنم!!
.
.

Comments
* The email will not be published on the website.