1 min read
04 Jul
04Jul

بورسان: گفته می‌شود که بابك زنجانی با دور زدن تحریم‌ها به كشور خدمت كرده است، آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده و زنجانی در دوران تحریم، خدمات اقتصادی به كشور ارائه داده است؟
گفت‌وگوی بورسان با فریدون برکشلی، رئیس اسبق امور اوپک وزارت نفت و رئیس کنونی دفتر مطالعات انرژی وین

 لینک بورسان 

Comments
* The email will not be published on the website.