آشنا استعفا داد علی ربیعی جانشین حسام الدین آشنا شد


29 Apr
29Apr

اخبار منتخب آشنا استعفا داد علی ربیعی جانشین حسام الدین آشنا شد
در پی اتفاقات اخیر در خصوص سرقت یک فایل صوتی و استعفای حسام الدین آشنا به دلیل این موضوع، رئیس جمهور طی حکمی علی ربیعی را به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد.

Comments
* The email will not be published on the website.